Júlio Cesar Miniuki

Perfil

Nome: Júlio Cesar Miniuki Jc
Nascimento: 25/01/1982
Idade: 38
Cidade: NavegantesFME Navegantes
Endereço: Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 500 - Centro - Navegantes - SC
Telefone: (47) 3319-0379
E-mail: